Životopis

jana-bubenikova

Bc. JANA BUBENÍKOVÁ

dětská sestra, laktační poradkyně a maminka 4 dětí ;-)

nar. 1. 4. 1965

 

Vzdělání:

1979 – 1983
Gymnázium J.K.Tyla v Hradci Králové, ukončeno maturitní zkouškou

1995 – 1997
Pomaturitní kvalifikační studium – dětská sestra na Střední a vyšší zdravotnické škole v Hradci Králové

2000
Absolvování certifikovaného kurzu „Laktační poradce“ v Thomayerově nemocnici v Praze – Krči

2004
Absolvování lektorského výcvikového kurzu masáží dětí a kojenců

2004
„Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu“
Registrovaná jako všeobecná sestra

2005
MZ uznána specializovaná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry

2006 – 2009
UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové – studium bakalářského oboru Ošetřovatelství, zakončeno státní zkouškou

 

Praxe:

1998 – 2003
Fakultní nemocnice v Hradci Králové, dětská klinika, dětská sestra u lůžka na oddělení intermediární péče a na odd. fyziologických novorozenců a na porodním sále

2003 – 2010
Pracoviště ošetřovatelské péče Hana Pekárková v Hradci Králové, dětská sestra a laktační poradkyně v terénu, pracující v rámci domácí zdravotní péče

2010 – 2015
Fakultní nemocnice v Hradci Králové, dětská klinika, dětská sestra u lůžka na odd. fyziologických novorozenců a na porodním sále

2015 – únor 2018
Lázně Velichovky

březen 2018 – červen 2019
Ordinace dětské lékařky MUDr. Kateřiny Suché, dětská sestra

nyní OSVČ (laktační poradenství, kurzy přípravy k porodu, půjčování pomůcek)

 

 

Další činnost:

  • Organizace a vedení kurzů předporodní přípravy
  • Besedy a příspěvky v tisku a rozhlase s odbornou tématikou
  • Aktivní i pasivní účast na různých seminářích a konferencích zejména v oblasti gynekologie, neonatologie, pediatrie a výživy
  • Podíl na teoretické i praktické výuce studentek – bakalářek na LF v Hradci Králové